Esteu aquí

Mobilitat professional i internacionalització

Mobilitat professional i internacionalització

Encara que actualment s’adjudiqui el terme “internacionalització” a la mobilitat d’empreses i professionals a l’estranger, nosaltres fem una distinció necessària entre "internacionalització" i "mobilitat" en relació amb el mètode i procés que estem elaborant per a la recerca de feina i projectes a l'exterior.

Per "internacionalització" entenem processos en els quals empreses, institucions, grups o professionals autònoms pretenen iniciar projectes internacionals, col·laboracions o recerca de socis (partenariat), participació en estudis i programes, o que pretenen traslladar temporalment o permanentment la seva empresa a un país estranger.

És una acció bàsicament mercantil i la seva planificació depèn de la identificació de socis o institucions clau per expandir l’àrea d’actuació en el territori. En gran mesura, també depèn d’una exhaustiva anàlisi de mercats, sectors productius, marc jurídic i indicadors socioeconòmics.

En canvi, el terme "mobilitat professional" fa referència a un procés més lligat a la migració circular, i contempla aspectes acadèmics, laborals i jurídics. Així mateix, abordem aspectes psicosocials que poden determinar si existeixen les condicions reals per dur a terme un procés de mobilitat professional.